top of page

Art mistagħdra għall-użu tal-ilma

Med-Wet-Tech-01.jpg

Artijiet mistagħdra mibnija produttivi għall-użu mill-ġdid tal-ilma mormi

jittrasforma l-ilma mormija tal-vinji f'ilma tat-tisqija reklamat, li jgħaddi fl-unitajiet ta' produzzjoni ulterjuri b'uċuħ tar-raba' li jittieklu. Dan jippermetti lill-bdiewa jużaw direttament effluwent sikur għall-użu mill-ġdid u rikk fin-nutrijenti għat-trobbija tal-għelejjel. L-għażla u t-tqegħid tal-uċuħ tar-raba' huma mmirati biex jakkomodaw il-ħtiġijiet u t-tolleranza tal-ilma u n-nutrijenti.​

jittrasforma l-ilma mormija tal-vinji f'ilma tat-tisqija reklamat, li jgħaddi fl-unitajiet ta' produzzjoni ulterjuri b'uċuħ tar-raba' li jittieklu. Dan jippermetti lill-bdiewa jużaw direttament effluwent sikur għall-użu mill-ġdid u rikk fin-nutrijenti għat-trobbija tal-għelejjel. L-għażla u t-tqegħid tal-uċuħ tar-raba' huma mmirati biex jakkomodaw il-ħtiġijiet u t-tolleranza tal-ilma u n-nutrijenti.​

bottom of page