top of page

Pjan

IMG-20230303-WA0045
IMG-20230304-WA0023
IMG-20230303-WA0044
IMG-20230303-WA0035
IMG-20230303-WA0028
IMG-20230303-WA0003
Bild_6
Bild_3 (1)
Bild_2
Bild_1

WP 1: Ġestjoni u koordinazzjoni tal-proġett (Mexxej: HSW):

Tinvolvi l-ġestjoni u l-koordinazzjoni ġenerali tal-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-proġett inklużi l-ġestjoni finanzjarja, ir-rappurtar, l-assigurazzjoni tal-kwalità u l-għoti tal-funzjoni meħtieġa tal-ġestjoni tad-dejta biex jinġabru u jiġu mmonitorjati r-riżultati tar-riċerka. Erba' laqgħat tal-proġett huma ppjanati matul il-proġett ta' tliet snin.

WP 2: Żvilupp u adattament tat-teknoloġija (Mexxej: HSW):

Jipprovdi ħarsa ġenerali komprensiva tal-irrigazzjoni eżistenti, l-effiċjenza fl-ilma u l-aħjar prattiki tal-irkupru tal-ilma, u jinkludi żviluppi teknoloġiċi fuq skala prepilota tal-SLECI, it-teknoloġiji simplifikati tad-desalinizzazzjoni, u l-art mistagħdra mibnija produttiva.

WP 3: Żvilupp tan-negozju u kooperazzjoni mal-partijiet interessati (Mexxej: USMS):

Jipprovdi l-ġustifikazzjoni ekonomika tas-soluzzjonijiet tal-irrigazzjoni u tal-ilma, jidentifika l-perkorsi għall-ġenerazzjoni ta' dħul sostenibbli, jippromwovi l-użu mill-bdiewa u jistabbilixxi rabtiet ma' dawk li jfasslu l-politika u partijiet interessati oħra.

 

WP 4: Evalwazzjonijiet tal-impatt (Mexej: UBI):

Evalwazzjonijiet tal-impatt tas-soluzzjonijiet tal-irrigazzjoni u tal-ilma li se jagħmlu tliet tipi ta' analiżi: (i) valutazzjoni tas-sostenibbiltà; (ii) analiżi tal-impatt u l-effiċjenza; u (iii) analiżi tas-sensittività sabiex tiġi evalwata u murija l-vijabbiltà tat-teknoloġiji, l-esperimenti u l-proġetti, li qed jiġu analizzati.

WP 5: 'Capacity building' u tixrid (Mexxej: MCAST):

Se ssir manteniment ta' websajt tal-proġett, xogħol fuq il-midja u fuq il-midja soċjali, u jiġi ffurmat u miżmum netwerk ta' partijiet interessati. L-ħruġ ivarjaw minn pubblikazzjonijiet xjentifiċi sa skedi informattivi u fuljetti għall-partijiet interessati, li jinkludu l-awtoritajiet pubbliċi lokali, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, il-kumpaniji privati u l-bdiewa. Il-komponent tal-bini tal-kapaċità jinkludi workshops ta' taħriġ multiplikaturi u sessjonijiet ta' dimostrazzjoni għall-bdiewa. Il-proġett għandu l-għan li jikseb bini ta' kapaċità reali fis-sens li jippermetti lill-bdiewa żgħar fir-reġjun tal-Mediterran jadottaw teknoloġiji mill-aktar avvanzati u prattiki ppruvati u faċli biex jiġu adottati. WP5 jinkludi wkoll il-parteċipazzjoni u l-organizzazzjoni ta' avvenimenti internazzjonali biex ixerrdu r-riżultati tal-proġett.

bottom of page